EU Foredrag

40 år med Europa
Et EU foredrag af Svenning Dalgaard

Milepæle i en journalistisk karriere, der startede 2. oktober 1972, da Danmark sagde ja til Europa og fik Anker Jørgensen i morgengave dagen derpå....»

Bonde - kritiker og reformator
Et EU foredrag af Jens-Peter Bonde

Faktuelle foredrag om EU's beslutningsproces for faggrupper eller generelt eller om andre emner efter aftale, jeg er IKKE mere politiker eller repræsentant for et parti eller bevægelse....»

Borgerinddragelse og EU
Et EU foredrag af Tormod Olsen

Jeg stiller mig til rådighed i spørgsmål om, hvordan forskellige former for borgerinddragelse spiller sammen med EU´s demokratiske struktur. Jeg kan både inddrage prakti...»

Borgerinddragelse – udfordringer og potentiale
Et EU foredrag af Silas Harrebye

En af EU’s største politiske udfordringer er det demokratiske underskud. Inddragelse af de europæiske borgere ses som løsningen på disse legitimitetsproblemer. Lissabo...»

Britta Thomsen
Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne
Et EU foredrag af Britta Thomsen

Jeg holder fordrag om mange forskellige emner dog oftes med en europæisk eller international vinkel. Fordrag vil typisk starte med et oplæg efterfulgt af spørgsmål/debat....»

Danmark i Europa - et historisk perspektiv
Den europæiske udvikling set med danske briller
Et EU foredrag af Bo Lidegaard

Beskrivelse af foredraget: pointeret historisk gennemgang af milepæle på vejen fra Romtraktaten til Lissabon set i dansk perspektiv....»

De danske EU-undtagelser
Et EU foredrag af Rina Ronja Kari

Danmark har 4 undtagelser overfor Den Europæiske Union. Særligt tre af forbeholdende kommer jævnligt op til debat. Dette foredrag kan indeholde både faglig gennemgang af konse...»

Demokrati og EU
Hvordan kan EU demokratiseres?
Et EU foredrag af Jens-Peter Bonde

Faktuelle foredrag om EU's beslutningsproces for faggrupper eller generelt eller om andre emner efter aftale, jeg er IKKE mere politiker eller repræsentant for et parti eller bevægelse....»

Demokratiets verdenshjørner
Hvad gør vi ved EU's demokratiske underskud?
Et EU foredrag af Rasmus Nørlem Sørensen

Hvis man interesserer sig for politik - så er man også nødt til at interessere sig for EU. Alt for mange mangler den fornødne viden til at kunne engagere sig som demokratisk...»

Demokratisk underskud i EU og/eller EU’s struktur
Et EU foredrag af Rina Ronja Kari

Det siges ofte, at der er et stort demokratisk underskud i EU. Dette foredrag kan hive fat i, hvad det egentlig er for problemer, og hvordan de har udviklet sig. Derfor kommer vi naturligvis ogs&arin...»

Den danske venstrefløj og EU
- Hvorfor det er blevet lettere at elske EU for venstrefløjen
Et EU foredrag af Morten Øyen Jensen

Da Danmark meldte sig ind i EF i 1973, var det særligt DKP, SF og yngre socialdemokrater, der var de hårdeste modstandere. Siden er meget sket, og i dag diskuteres, hvornår SF ogs&ar...»

Det der med åbenheden…
Et EU foredrag af Brigitte Alfter

Når journalister leder efter oplysninger i EU, ligner det nogle gange en hel detektivhistorie. Bag det gemmer sig selvfølgelig et magtspil. Men ikke mindst gemmer der sig også store...»

Det er hedt på toppen
Et EU foredrag af Svenning Dalgaard

Sådan repræsenterede Anker Jørgensen, Poul Schlüter, Poul Nyrup og Anders Fogh Danmark på topmøderne – et personligt portræt af fire statsministre p&ar...»

En kritisk røst i EU
Et EU foredrag af Klaus Hækkerup

Samarbejdet i EU er både en nødvendig og en krævende udfordring. For et lille land som Danmark er EU den vigtigste internationale indflydelsesmulighed. EU er imidlertid også e...»

Energi og klima: Hvis ikke Europa - hvem så?
Et EU foredrag af Ole Hækkerup

Europa i klima og energipoltikken...»

Er EU et fredsprojekt?
Et EU foredrag af Lave K. Broch

Der bliver sat fokus på EU's militære sider og den danske forsvarsundtagelse i EU, samt hvorfor det er bedre at kæmpe for freden gennen FN....»

Et rødt – grønt EU
Et EU foredrag af Pia Olsen Dyhr

Hvordan har miljø- og socialpolitikken påvirket det europæiske samarbejde, og hvad vil være de fremtidige skridt, SF ønsker der skal ske....»

Et socialt Europa?
Et EU foredrag af Emilie Turunen

Foredraget omhandler idéen om et "socialt Europa" - dels som nutidigt begreb og dels som historisk begreb, der har tegnet venstresidens krav til EU politikken de sidste 25 år. Foredraget...»

EU - borgerligt liberalistiske projekt
Et EU foredrag af Per Clausen

-...»

EU - forbehold
Skal forbeholdene bevares?
Et EU foredrag af Pia Adelsteen

Gennemgang af de 4 forbehold, som Danmark har samt Dansk Folkepartis synspunkter om dem....»

Næste >>
Vis foredrag på hver side