Find foredrag om retsforbeholdet her på EUforedrag.dk: Retsforbeholdet

Jens Rohde

Gruppeformand for Venstres gruppe i Europa-Parlamentet. Næstformand i Udvalget for Industri, Forskning og Energi.

Per Lachmann

Hovedforhandler for Danmark af tilvalgsordningen i Lissabon-traktaten. P.t. tilknyttet Tænketank Europa som juridisk ekspert.

Mogens Ove Madsen

Kand.samf.øk. og lektor ved Institut for Økonomi og ledelse på Aalborg Universitet. Mogens Ove Madsen er aktiv politiker.

Morten Kallestrup

Lektor i statskundskab, Syddansk Universitet. Særligt fokus er EU som politisk system.

Mark Loft

Lektor i samfundsvidenskab tidligere ansat i forvaltning, forskning og fagbevægelse

Silas Harrebye

Adjunkt Roskilde Universitet. Han beskæftiger sig med forskellige former for deltagelse og kreative aktivisme.

Alle foredragsholdere

Velkommen til EUforedrag.dk

En stor del af den politik, der føres i Danmark, er influeret af det europæiske samarbejde. Derfor skal det være nemt at sætte EU og Europa på dagsordenen i Danmark.

EUforedrag.dk præsenterer foredragsholdere, der ønsker at bidrage til den demokratiske debat ved at fortælle, formidle og debattere Danmarks rolle i Europa og Europas rolle i Danmark ud fra det emne, som netop de er eksperter i.

God debat!

Søg foredrag ud fra emneord

Foredrag og foredragsholdere kan også søges ved brug af 'Søg' funktionen
på toppen af siden.

Om EUforedrag.dk

EUforedrag.dk er formidler mellem arrangør og foredragsholder. Det koster ikke noget, at blive repræsenteret på EUforedrag.dk, ligesom det ikke koster noget for arrangører, at få kontakt til en foredragsholder på EUforedrag.dk.

Læs mere